Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Petrus Christus
Portrait of a Young Woman

ID: 00405

Petrus Christus Portrait of a Young Woman
Go Back!Petrus Christus Portrait of a Young Woman


Go Back!


 

Petrus Christus

Flemish 1415-1473 Petrus Christus Locations South Netherlandish painter. His known artistic career began in Bruges on 6 July 1444 when, as the Poorterboek (citizens register) for that day reveals, he purchased his citizenship ... in order to be a painter. Town records show that he and his wife became members of the Confraternity of the Dry Tree c. 1462; that in 1463 he and another painter, Pieter Nachtegale, were paid for the construction of a Tree of Jesse (destr.) and for the cost of assistants employed on the day of the religious procession in which it was used; and that on 19 March 1472 he served as a representative of the painters guild in a dispute with another painter, Jehan de Hervy the elder ( fl 1472-1507). These and a few other scattered references comprise the existing documentation for Christusa life and work.  Related Paintings of Petrus Christus :. | St.Eligius | Portrait of a young Man | Portrait of a Carthusian | The Lamentation | Sir Edward Grymestone |
Related Artists:
Donat, Johann Daniel
painted Emperor Leopold II in the regalia of the in 1806
Johan-Erik, Lim Johan Olsson
Swedish, 1965-1944
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved