Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Sandro Botticelli
Primavera

ID: 26949

Sandro Botticelli Primavera
Go Back!Sandro Botticelli Primavera


Go Back!


 

Sandro Botticelli

Italian Early Renaissance Painter, 1445-1510 Italian painter and draughtsman. In his lifetime he was one of the most esteemed painters in Italy, enjoying the patronage of the leading families of Florence, in particular the Medici and their banking clients. He was summoned to take part in the decoration of the Sistine Chapel in Rome, was highly commended by diplomatic agents to Ludovico Sforza in Milan and Isabella d Este in Mantua and also received enthusiastic praise from the famous mathematician Luca Pacioli and the humanist poet Ugolino Verino. By the time of his death, however, Botticelli s reputation was already waning. He was overshadowed first by the advent of what Vasari called the maniera devota, a new style by Perugino, Francesco Francia and the young Raphael, whose new and humanly affective sentiment, infused atmospheric effects and sweet colourism took Italy by storm; he was then eclipsed with the establishment immediately afterwards of the High Renaissance style, which Vasari called the modern manner, in the paintings of Michelangelo and the mature works of Raphael in the Vatican. From that time his name virtually disappeared until the reassessment of his reputation that gathered momentum in the 1890s   Related Paintings of Sandro Botticelli :. | Piero del Pollaiolo,Prudence | St Jerome in Penitence | Hans Memling,Man with a Medal | primavera (mk36) | Domenico Ghirlandaio |
Related Artists:
George W.Lambert
Russia-born Australian portrait painter 1873 - 1930 Australian painter, draughtsman and sculptor. He lived for a period in Europe and emigrated to Australia in 1887. He trained under Julian Rossi Ashton, gaining early recognition for his draughtsmanship. In 1901 he studied in Paris at the Acad?mie Colarossi under Auguste Del?cluse (b 1855). He was strongly influenced by the work of Diego Vel?zquez and Edouard Manet. The work of Sandro Botticelli later inspired him to paint in a high key and with an enhanced realism, as in Important People (1914; Sydney, A.G. NSW). He lived in England from 1902 to 1921
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Pierre Auguste Cot
(February 17, 1837 ?C 1883) was a French painter of the Academic Classicism school. He was born in B??darieux, and initially studied at l'Ecole des Beaux-Arts in Toulouse before going to Paris. He studied under Leon Cogniet, Alexandre Cabanel and William-Adolphe Bouguereau. From the 1870s, his popularity grew quickly. In 1874 he was made Chevalier of the Legion of Honour. He created several works of lasting popularity, including Le Printemps, featuring two young lovers sitting upon a swing, and The Storm. Both these paintings are on display at the Metropolitan Museum of Art in New York City;


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved