Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

VOUET, Simon
Madonna of the Basket

ID: 30041

VOUET, Simon Madonna of the Basket
Go Back!VOUET, Simon Madonna of the Basket


Go Back!


 

VOUET, Simon

French Baroque Era Painter, 1590-1649 French painter and draughtsman. Although at the time regarded as one of the leading French painters of the first half of the 17th century, he is now known more for his influence on French painting than for his actual oeuvre. He made his reputation in Italy, where he executed numerous portraits for aristocratic patrons and was commissioned for religious subjects. Although the early Italian works show the influence of Caravaggio, his work was subsequently modified by the Baroque style of such painters as Lanfranco and the influence of the Venetian use of light and colour. When he was summoned back to France by Louis XIII in 1627 he thus brought with him an Italian idiom hitherto unknown in France that revitalized French painting   Related Paintings of VOUET, Simon :. | Sleeping Venus kji | Prince Marcantonio Doria e | January qwr | St Catherine er | Parnassus or Apollo and the Muses (detail) |
Related Artists:
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
Bernardus Accama
(1697, Burum? - 1756, Leeuwarden) was an eighteenth century Dutch historical and portrait painter, born in Friesland. Active in Leeuwarden.
Morten Muller
(13 February 1828 - 10 February 1911) was a Norwegian landscape painter. Morten Muller was born in Holmestrand, in Vestfold County, Norway. Morten Miller began his art studies with Adolph Tidemand and Hans Gude in Desseldorf, Germany from 1847 to 1848. From 1850 he was again a student at the Art Academy in Desseldorf, with Johann Wilhelm Schirmer as a teacher. From 1850-51, Muller painted with the Swedish landscape painter Marcus Larson in Stockholm. From 1866 to 1873, Morten Muller lived in Oslo, where he taught together with Knud Bergslien, first at the art school operated by Johan Fredrik Eckersberg. Later he continued working with Knud Bergslien at the Bergslien school of Art. From 1875, when Muller returned to Desseldorf, where he lived the rest of his life. Among his landscape motifs are fjords and pine forests. He is represented with several works in the National Gallery of Norway. In 1875, Morten Muller was appointed as a painter to the Swedish Royal Court. He was knighted into the Order of Vasa in 1869 and in 1874 became an honorary member of the Royal Swedish Academy of Arts in Stockholm.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved