Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

c. a. dahlstrom
nordiska museet

ID: 68416

c. a. dahlstrom nordiska museet
Go Back!c. a. dahlstrom nordiska museet


Go Back!


 

c. a. dahlstrom

Carl Petter Dahlström, född ca 1705, död 4 mars 1794, var en svensk möbelsnickare. Dahlström gesällvandrade 1745?C1755 i Nordeuropa och Frankrike, där han i Paris kom i lära hos den tidens främste ebenist Jean-François Oeben. Hos denne lärde sig Dahlström faneringstekniken marqueterie ?? fleurs eller blomsterintarsia, som var en metod för att möta rokokons krav på fanering av dubbelvälvda kroppar. Mycket tack vare rekommendationer av C.J. Cronstedt blev Dahlström efter hemkomsten till Sverige utnämnd till kunglig ebenist den 19 november 1756. Han finns representerad på Nationalmuseum med en byrå som han tillverkade tillsammans med Lorentz Nordin. Dahlström överlämnade 1769 sina privilegier till Niclas Palmgren och ägnade sig därefter åt restaurangverksamhet.  Related Paintings of c. a. dahlstrom :. | Confederate Cotton Burners Surprised by Federal Patrol | The Last Supper by Luca Giordano | Princess | Chrysanthemums | Arab or Arabic people and life. Orientalism oil paintings 14 |
Related Artists:
Ilja Jefimowitsch Repin
1844-1930
Lepicie, Nicolas Bernard
French Painter, 1735-1784
Henry Thomas Alken
1785-1851, Painter and engraver, son of Samuel Alken. He worked in London and the provinces and was prolific in a variety of media while unadventurous in his range of subject-matter. Early instruction by the miniature painter J. T. Beaumont (1774-1851) helped to give a certain graphic precision


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved